Kriisipiiri

Archive for the ‘washington-beijing’ Category

Kriisipiirin neljännen kerran teemana oli Kiina. Luettavina teksteinä EVA:n analyysi Kiina mullistaa lännen sekä Aufhebenin Class conflicts in the transformation of China.

Ensimmäiseksi keskustelunaiheeksi nousi tekstien välinen räikeä kontrasti. EVA:n analyysi käsittelee kiinalaiseen talouselämään liittymisen mahdollisuuksia tavalla, jota kuvailtiin muun muassa ilmaisulla ”valtaapitävät höpöttelevät valtaapitäville”. Tekstiä pidettiin selkeänä, mutta sen näkemyksiä yksisilmäisinä. Class conflictsin todettiin tarjoavan syvähkön ja realistisemman katsauksen Kiinan talous- ja työelämän historiaan ja nykypäivään, mutta jättävän varsinaisen ekonomisen kriisin käsittelyn minimiin.

Keskustelua herätti EVA:n analyysin asennoituminen Kiinan työkulttuuriin, jonka tekstissä kyllä tiedostettiin olevan kovempi ja turvattomampi, mutta jota ei tuomittu tai edes kyseenalaistettu. Päinvastoin, suomalaisia yrittäjiä kannustettiin omaksumaan kiinalaisia toimintatapoja kompetenssin nimissä. Analyysissä hehkutettua ”yrittäjyyden mentaliteettia” pohdittiin ja sen kehittävyys kyseenalaistettiin. Onko Kiinan malli, jossa normina on seitsenpäiväinen työviikko 18-tuntisine päivineen se, mihin Suomi tai länsimaat yleensäkin haluavat pyrkiä pystyäkseen kilpailemaan idän halvan työvoiman kanssa? Myös yrittämismentaliteetin yhteyksiä sekä perhekulttuuriin että uskontoon spekuloitiin. Jos protestanttisen työmoraalin voidaan katsoa vaikuttaneen länsimaisen kapitalismin kehittymiseen sitä edistävästi, millaisia eroja löytyy tämän ja esimerkiksi Kiinan kungfutselaisuuden välillä? Siirtymän kapitalistiseen talousjärjestelmään huomioitiin olleen Kiinassa ajallisesti lyhyempi kuin länsimaissa, ja tästä johtaa verrattain väkivaltainen prosessi. Euroopan siirtyessä markkinatalouteen aikaa kului useita satoja vuosia, moninkertaisesti verrattuna Kiinan muutamaan vuosikymmeneen.

Analyysin tarjoamaa kuvaa sekä ihan yleistäkin käsitystä Kiinasta yhteistyökumppanina verrattiin ”hieman vaikeaan huoraan, jota täytyy kuitenkin sietää”. Samalla, kun länsimaissa tiedetään ihmisoikeusrikkomuksista ja ympäristökysymysten kiertämisestä/kieltämisestä Kiinan työkulttuurissa, ei näille asioille suunnata olankohautusta suurempaa huomiota, sillä Kiinassa tuottavuus on huipussaan. On ristiriitaista pyrkiä omaksumaan näitä kiinalaisia käytäntöjä, jos halutaan edelleen pitää kiinni kestävän kehityksen utopiasta.  Vihreää talouskasvua ei ole, entä moraalisesti hyväksyttävää talouskasvua?

Ihmisoikeusteemojen kautta mietittiin kapitalismiin siirtymisen vaikutusta kiinalaisen työntekijän elämään. Joidenkin elintason voidaan sanoa siirtymän myötä nousseen, mutta ryhmä, jonka olot ovat huonontuneet on suurempi. Lisäksi voidaan kysyä kuinka merkityksellistä on muutos, joka näiden ”elintasoaan parantaneiden” elämässä on tapahtunut. Onko kyse mahdollisuudesta hankkia omistusasunto, vai rajoittuuko muutos suhteellisen merkityksettömiin seikkoihin, ehkä mahdollisuuteen kuluttaa hieman vapaammin?

Läpi keskustelun palattiin pohtimaan Kiinan työläisten asemaa ihmisryhmänä, jolla on suuri vaikutus talouskriisin kehittymisen suuntaan ja vauhtiin. Kiinan ja Yhdysvaltojen symbioottinen taloussuhde (jossa Yhdysvallat tuottaa halpaa tavaraa Kiinassa ja myy sen kansalaisilleen, jotka ostavat sitä valtion takaamilla lainarahoilla), on yksi talouskasvun tukipilareista. Kiinan työläisten lakkoilu ja taistelu parempien palkkojen sekä muutenkin ”vähemmän tuottavien” työolojen puolesta on kuitenkin vesittänyt suhteen toimimista. Tämä on johtanut saadun voiton pienenemiseen ja talouskasvun hidastumiseen, ja voi tulevaisuudessa johtaa vielä suurempaan talouden romahdukseen.


RSS Kriisiuutisia Suomesta

  • On tapahtunut virhe; syötteen palvelin ei luultavasti vastaa. Yritä myöhemmin uudestaan.

RSS Kriisiuutisia ulkomailta

  • On tapahtunut virhe; syötteen palvelin ei luultavasti vastaa. Yritä myöhemmin uudestaan.

RSS The Great Recession

  • On tapahtunut virhe; syötteen palvelin ei luultavasti vastaa. Yritä myöhemmin uudestaan.

RSS Taloussanomat

  • On tapahtunut virhe; syötteen palvelin ei luultavasti vastaa. Yritä myöhemmin uudestaan.